Den kluvna atomkärnan

Introduktion till kärnkraftsteknik

Jarl Ahlbeck, TkD, docent